2017

Saeculum Christianum 2017

 

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 

Format: B-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Warszawa

ISSN 1232-1575

 

 

ROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

PDF Kołosowski Tadeusz, Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych

PDF Skibiński Tomasz, Thunderbolt as a Sign of God in Orosius’ Seven Books of History against the Pagans

PDF Karczewski Łukasz, Męczeństwo za wiarę garnizonu z Gazy w okresie wczesnych podbojów muzułmańskich w świetle Opisu męczeństwa sześćdziesięciu męczenników z Gazy

PDF Nowogórski Przemysław, Fundacja sanktuarium Kubbat As-Sachra wyrazem pobożności lub polityki kalifa ABD AL-MALIKA IBN MARWANA

PDF Conti Marco, Humanistic aspects of Carolingian Court Poetry:  Poetical Technique and Use of Sources in Paul the Deacon's Carmen X

PDF Latoszek Paweł, Papiestwo a regnum piastowskie w latach ok. 965-973

PDF Marszalska Jolanta M., Skryptoria klasztorne i średniowieczne ustawodawstwo cysterskie o książce

PDF Głusiuk Anna, I doveri delle donne secondo l’insegnamento di alcuni predicatori francesi

PDF Wojciechowska Beata, Zaślubiny w Polsce średniowiecznej

PDF Konarska–Zimnicka Sylwia, Why was astrology criticised in the Middle Ages? Contribution to further research

PDF Graczyk Waldemar, "Arbitrzy i nie tylko...". Duchowni na kartach księgi ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517

PDF Kozieł Patryk, Stefan IV Młody- nieznana karta z dziejów relacji polsko-mołdawskich w XVI wieku

PDF Wodziński Grzegorz, Jana Kalwina zarys nauki o Kościele w świetle Institutio Religionis Christianae z 1543r.

PDF Mandziuk Józef, O. Kasper Drużbicki SJ (1590-1662) i jego nauka o doskonałości chrześcijańskiej

PDF Łatak Kazimierz, Rządcy prepozytury Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku od jej fundacji do reformy w XVII wieku

PDF Czyż Anna, Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych – nierozpoznane źródło z 1638 r.

PDF Hundert Zbigniew, Jacek (Hiacynt) Boratyński- podczaszy żydaczowski i porucznik husarski w dobie wojen polsko-tureckich w drugiej połowie XVII wieku. Studium z zawodu żołnierskiego

PDF Lewandowska Ada, Zjawiska niecodzienne, klęski elementarne i przemarsze wojsk w Wielkopolsce w XVII i XVIII w. i ich wpływ na  funkcjonowanie klasztoru benedyktynek w Poznaniu w świetle Kronik Benedyktynek Poznańskich

PDF Rok Bogdan, Kontakty interpersonalne staropolskich podróżników stanu duchownego

PDF Szeremietiew Oleg W., Napoleońska epopeja polskich żołnierzy w twórczości Juliusza Kossaka

PDF Grajewski Czesław, „Romeo i Julia” Piotra Czajkowskiego. W 400-lecie śmierci Wiliama Szekspira

PDF Kindziuk Milena, Karol Wojtyła senior w wojsku austriackim i polskim

PDF Wysocki Wiesław Jan, Czy byliśmy w wojnie z Sowietami?!

PDF Miszewski Dariusz, Obóz narodowy wobec koncepcji federacyjnej w czasie II wojny światowej 

 

PDF EDYCJA ŹRÓDEŁ

Milewski Dariusz, Materiały do dziejów stosunków gospodarczych polsko-mołdawskich w połowie XVII w.

 

PDF SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Kozłowski Stefan Karol, Szymczak Karol, Projekt wydania "Słownika Biograficznego Archeologów polskich"

Radomski Jerzy Adam, Polacy w Kanadzie w latach 1941-1953

 

PDF RECENZJE KSIĄŻEK

Dan Ephron, Killing a King, The Assassination of Yitzhak Rabin and the Remarking of Israel. W. W. Norton nad Company. New York – London 2015, ss. XIV + 290. (rec. Bp Andrzej F. Dziuba)

Sean McMeekin, The Ottoman Endgame. War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923. Penguin Random House. New York 2015, ss. XXIII + 550. (rec. Bp Andrzej F. Dziuba)

Power and Influence in South-Eastern Europe 16th – 19th century, (red.) Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, LIT Verlag, Berlin 2013, ss. 451 (rec. Dariusz Milewski)

Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, red. Robert Born, Sabine Jagodzinski, Jan Thorbecke Verlag, Memmingen 2014, ss. 355. (rec. Dariusz Milewski)

Michał Andrzejczak, Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowiec 2016, ss. 835. (rec. Marcin M. Skoczeń)

Bartłomiej Dźwigała, Wojna Królestwa Jerozolimskiego z Egiptem Fatymidzkim. Askalon-Ramla 1099-1105, NapoleonV, Oświęcim 2013 (rec. Rafał Rachowka)

Andrzej Witkowicz, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 567. (rec. Marcin Markowicz)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach