Recenzenci

INSTRUKCJA DLA RECENZENTÓW

 

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2013 r.)

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent wypełnia pisemnie ustalony przez Redakcję Saeculum Christianum formularz recenzji i formułuje jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

4. Zrecenzowany artykuł jest przesyłany wraz z recenzjami do autorów, którzy powinni ustosunkować się do uwag recenzenta. Po naniesieniu ewentualnej korekty autor przesyła Redakcji poprawiony tekst w formie elektronicznej oraz wydruk.

5. Do druku przyjmowane są jedynie te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje dwóch recenzentów tematycznych.

6. Recenzenci nie znają tożsamości autorów jak również autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process)

7. Nazwiska wszystkich recenzentów współpracujących z Saeculum Christianum są zamieszczone na stronie internetowej, jak również publikuje się je w każdym numerze periodyku.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach