2015

Saeculum Christianum 2015

 

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 331 s.

Format: B-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Warszawa

ISSN 1232-1575

 

ROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

PDF Przemysław Nowogórski, Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al-Chadim oraz Wadi Al-Hôl)

PDF Paweł latoszek, Świętożyzna - domniemana żona Świętopełka I

PDF Anna Głusiuk, I rimedi per raffinare la bellezza del corpo secondo l'insegnamento di Trotula di Salerno

PDF Beata Wojciechowska, O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)

PDF Leszek Misiarczyk, Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku

PDF Wojciech Zarosa, Dziesięcina w ustawiodawstwie polskich synodów diecezjalnych w XIII-XV wieku

PDF Patrycja Herod, Regulacje w zakresie prawa karnego w statucie sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku 

PDF Jan Szyrwiński, Działalność gospodarcza i fundacyjna kasztelana krakoskiego Jana z Pilczy (ok. 1405-1476). Charakterystyka na tle dziejów aktywności i przedstawicieli stronnictwa Iuniores

PDF Waldemar Graczyk, Książka XV- wieczna w obecnym zasobie Biblioteki WSD w Płocku 

PDF Monika Michalska, Transmisja wiedzy o początkach klasztoru cystersow w Henrykowie w dziejopisarstwie późnego średniowiecza oraz renesansu 

PDF Dariusz Milewski, Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem - trzy przypadki hospodarów moldawskich w VII w.

PDF Małgorzata Pegier, Relacja kroniki Stegana Ranatowicza CRL (1617-1694) na temat biogramów prepozytów klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskiej kongregacji krakowskiej (od Konrada Alemana so Wiktoryna Wereszczyńskiego)

PDF Milena Mierzejewska, Choroba i śmierć za murami klasztoru panien norbertanek w Ibramowicach w swietle Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703-1741 

PDF Janusz Adam Frykowski, Z kart parafii unickiej p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Gródku w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych

PDF Christine Moisan-Jablonski, Symbolika obrazu "Alegorii Bożej Opatrzności" z klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie

PDF Jolanta M. Marszalska, Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku

PDF Andrzej Pierzchała, The East India Company and the pirates of the Persian Gulf from the first punitive expedition to the signing of the General Martime Treaty 

PDF Adam Buława, Teoria i praktyka. Weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864) 

PDF Michał Kowalczyk, Węgry w publicystyce Romana Dmowskiego (na podstawie Polityka polska i odbudowanie państwa)

PDF Marta Wiraszka, Geneza artystyczna pomnika nagrobnego Józefa Frageta na Starych Powązkach

PDF Katarzyna Paduch, Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1923-1930

PDF Dariusz Miszewski, Wizja powojennej Europy Środkowej według Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza w czasie drugiej wojny światowej 

PDF Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo, La "Concordantia" dei tre grandi sacramentari Gregoriano, Veronese e Gelasiano  

PDF Karol Dowgialo, Charakterystyka zespołu archiwalnego "Konvento Polonia aktai" w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie

PDF Roman Poletyło, Działalność Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w świetle jego sprawozdawczości w latach 2003-2015

 

PDF SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 

Mateusz Żmudziński, Rzymskie dziedzictwo Rumunii – interpretacje i wykorzystanie propagandowe oraz naukowe 

Leszek Adrian, Sprawozdanie z konferencji naukowej Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683. Warszawa, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, 21 października 2014 r.  

Maciej A. Pieńkowski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Władza królewska w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku” (Warszawa, UKSW 23.10.2015 r.)

Urszula Celińska, Milena Mierzejewska, Sprawozdanie z konferencji "Kościół w Państwie pierwszych piastów" (Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 22-23 października 2015 r.)

Marek Groszkowski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Warszawa na przestrzeni dziejów" (Warszawa, UKSW 18. 11. 2015 r.)

Tomasz Cizio, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów" (Warszawa, UKSW 27 listopada 2015).

 

PDF RECENZJE

Valentin Constantinov, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634), Casa Editorială Demiurg, Iaşi 2014, ss. 304(rec. Milewski Dariusz)

Jacek Kaniewski, Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 784 (rec. Groszkowski Marek)

Henryk Mąka, Piraci z Karaibów, wydawnictwo bellona, Warszawa 2013, ss. 323 (rec. Adrian Leszek)

Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie potomności ... Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 735 (rec. Paduch Katarzyna)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach