ZESPÓŁ RECENZENTÓW 2015

· dr hab. Marek Barański

· dr hab. Marian Chachaj  (UMCS, Lublin)

· prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska (UŁ, Łodź)

· dr hab. Dariusz Dekański (UG, Gdańsk)

· dr hab. Maria Dembowska (KUL, Lublin)

· prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz (UwB, Białystok)

· prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (UW, Warszawa)

· dr hab. Wojciech Gajewski (UG, Gdańsk)

· dr hab. Piotr Gryglewski (UŁ, Łódź)

· dr hab. Lucyna Kostuch (UJK, Kielce)

· dr hab. Aneta Kramiszewska (KUL, Lublin)

· prof. dr hab. Ewa Łużyniecka (PWr, Wrocław)

· dr hab. Dariusz Makiłła 

· prof. dr hab.Urszula Mazurczak  (KUL, Lublin)

· prof. dr hab. Antoni Mironowicz (UwB, Białystok)

· dr hab. Jacek Pielas (UJK, Kielce)

· dr hab. Marta Pieniążek-Samek (UJK, Kielce)

· prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (UO, Opole)

· dr hab. Michał Polak (PK, Koszalin)

· ks. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL, Lublin)

· prof. dr hab. Bogdan Rok (UWr, Wrocław)

· prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK, Toruń)

· ks. dr hab. Mieczysław Różański (UWM, Olsztyn)

· ks. prof. Manlio Sodi (PUL, Rzym)

· dr hab. Maria Starnawska (UPH, Siedlce)

· prof. dr hab. Krzysztof Stefański (UŁ, Łódź)

· dr hab. Krzysztof Sychowicz (PWSIAiP, Białystok)

· ks. dr hab. Tadeusz Syczewski (KUL, Lublin)

· dr hab. Jerzy Urwanowicz (UwB, Białystok)

· prof. dr hab. Stanisław Wiech (UJK, Kielce)

· ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (UP JPII, Kraków) 

· dr hab. Beata Wojciechowska (UJK, Kielce)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach