KOMUNIKATY

Published by Anna Głusiuk on sob., 12/12/2015 - 20:21

"Saeculum Christianum. Pismo Historyczne" informuje, że zbiera materiały do XXIII numeru. Gotowe teksty o tematyce związanej z historią, archeologią oraz historią sztuki nie przekraczające jednego arkusza wydawniczego należy przesyłać do 31 grudnia 2017 roku na adres:

saeculum.christianum@uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach