1994

Saeculum Christianum 1/1994

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 279 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

Pamięci ks. Prof. Dra Hab. Janusza Stanisława Pasierba
 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

J. Gliściński, Wczesnochrześcijańska kontrowersja paschalna do czasu Soboru Nicejskiego

T. Kołosowski, Działalność polityczno-społeczna biskupa Cezarego z Arles

J. Mandziuk, Kościół katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim

J. Zbudniewek, Rola Jasnej Góry w dobie kontrreformacji

P. Latawiec, Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa

W. Jemielity, Szkolnictwo w Królestwie Polskim 1866-1914

J. Myszor, Postawy narodowe duchowieństwa śląskiego na przełomie XIX i XX wieku. przyczynek do dziejów Kościoła na Śląsku w okresie powstań i plebiscytu

S. Kobielus, Sztuka i sacrum. Kilka uwag na marginesie lektury Andre Malraux "Przemiana Bogów"

J. Nowiński, Polichromia sklepienia prezbiterium i transeptu pocysterskiego kościoła w Lądzie nad Wartą

H. Skorowski, Prawo do regionalizmu jako podstawowe prawo osoby

K. F. Papciak, Stolica Apostolska wobec Rodziny Narodów. Status i zasady zaangażowania

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
 
Saeculum Christianum 2/1994
 
INFORMACJE O TOMIE
 

Objętość: 315 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

E. Ozorowski, Uwagi o metodzie historii teologii

D. Oszewski, Przepowiadanie kościelne w II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki badawczej

J. Zbudniewek, Fundacje Paulinów w XVII i XVIII wieku

Z. Zieliński, Cuius regio eius religio – principium regnendi

J. Kracik, Przemiany jakościowe kultu relikwii w starożytności i wczesnym średniowieczu

K. Lutyński, Poznańscy prałaci i kanonicy w XVI wieku

J. Kopiec, Wrocław i Gniezno. Jeszcze o metropolitalnej więzi w XVII wieku

T. Fitych, Herb rodziny Lancellottich

M. Kanior, Wydział Teologiczny UJ w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815-1846)

J. Związek, Akta bp Karola Skórkowskiego w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

K. Śmigiel, Działalność abp Floriana Stablewskiego na rzecz pacierza szkolnego i nauczania religii w języku polskim w latach 1901-1902

B. Kumor, Nominacja bp Józefa Sebastiana Pelczara na biskupa przemyskiego ob. łac. w 1900 r.

C. Gil, Karmelitanki bose w Poznaniu 1867-1875

B. Kołodziej, Początki duszpasterstwa polonijnego w Ameryce Łacińskiej do 1939 r.

H. Borcz, Akcja katolicka w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego

E. Nawrot, "Narodowe wyznanie wiary" w grodzie Przemysława. Próba oceny w świetle ówczesnej prasy

M. T. Zahajkiewicz, Specyfika katolicyzmu kresowego...

S. Naierała, Zadania Kościoła w Polsce w dziedzinie uczelni kościelnych i katolickich w świetle ustawodawstwa kościelnego i cywilnego

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach