1995

Saeculum Christianum 1/1995

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 300 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

E. Stanula, Widowiska w ocenie Ojców Kościoła

T. Kołosowski, Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w  świetle schizmy donacjańskiej

J. Związek, Działalność dzuszpasterska na pograniczu Generalnej Guberni i tzw. ziem wcielonych do III Rzeszy w l. 1939-1945. Diecezja częstochowska w okresie okupacji hitlerowskiej

R. Kaczmarek, Sytuacja Kościoła katolickiego na zachodnich terenach wcielonych do Rzeszy

H. J. Karp, Metodologiczne problemy badań nad duszpasterstwem w okresie narodowego socjalizmu

F. Stopniak, Duchowieństwo katolickie z pomocąŻydom w II wojnie światowej

J. Zbudniewek, Polityka władz nazistowskich wobec zakonów w okupowanej Polsce

G. Bartoszewski, Proces beatyfikacyjny Polaków i Polek zamęczonych przez nazistów w okresie II wojny światowej

H. Hurten, "Za naród i ojczyznę" – katolik w wojsku niemieckim

H. J. Brandt, Katolickie duszpasterstwo wojskowe w Wehrmachcie oraz duchowni jako sanitariusze w latach 1939-1945

J. Myszor, Służba sanitarna w Wehrmachcie duchownych katolickich diecezjalnych i zakonnych oraz studentów teologii i braci zakonnych pochodzących z terenu diecezji katowckiej w latach 1940-1945

T. Kaczmarek, Proces zabójców duszpasterzy z Osięcin 6-11 VI 1940: Sprawcy i motywacje

D. Chodyniecki, Duszpasterstwo w Ludowym Wojsku Polskim w czasie II wojny światowej

Z. Lec, Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła

S. Kobielus, Źródła światła w średniowiecznej interpretacji

H. Skorowski, Niektóre aspekty ochrony praw człowieka

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
Saeculum Christianum 2/1995
 
 
INFORMACJE O TOMIE
 

Objętość: 253 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
SPIS TREŚCI
 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

A. Nawrocka, Religia i wróżbiarstwo w koncepcji Cycerona

P. Nowogórski, Monastycyzm chrześcijański w Judei w okresie bizantyjskim. Zarys historyczno-archeologiczny

J. Mandziuk, Z dziejów archidiecezji lwowskiej

S. Wilk, Episkopat polski wobec władz okupacyjnych w latach 1939-1945

S. Kobielus, Geometryczy wymiar Krzyża...

K. Moisan-Jabłońska, Mors et Purgatorium. Ikonografia dwóch obrazów z kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha w Lublinie

J. Balicki, Polityka społeczna Danii

K. F. Papciak, Stolica Apostolska wobec Rodziny Narodów...

J. Koperek, Pojęcie ładu społecznego w państwie prawa

J. Koral, Z problematyki adaptacji i integracji społeczeństwa polskiego

Z. Jacuński, Psycho-społeczne skutki bezrobocia

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach