1996

Saeculum Christianum 1/1996

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 264 S.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

M. Banaszak, Kronikarski i hagiograficzny wizerunek biskupa we wczesnym średniowieczu polskim

J. Wyrozumski, Świętość kobiet w małżeństwie w Polsce XIII wieku w świetle źródeł hagiograficznych

G. Ryś, Dwa oblicza polskiej religijności ludowej w średniowieczu

M. Miśkiewicz, Ubóstwo i bogactwo w epoce wcześniejszego średniowiecza na ziemiach słowiańskich

T. Makowski, Mikołaj z Jadownik – przyczynek do religijności chłopskiej

M. Janocha, Rozumienie i przeżywanie Mszy Św. w polskim średniowieczu w świetle świadectw ikonograficznych

W. Urban, Wpływy Uniwersytetu Krakowskiego na Litwę w XV w.

J. Zbudniewek, Duchowość eremityzmu polskiego w dobie średniowiecza

P. Sczaniecki, O duchowości benedyktyńskiej

M. Borkowska, Duchowość polskich klasztorów żeńskich w średniowieczu

H. D. Wojtyska, Duchowość Kanoników Regularnych

B. Panek, Pochodzenie i duchowość karmelitańska

P. Skalski, Duchowość zakonów rycerskich w średniowieczu

M. Starnawska, Krucjata i Ziemia Święta w duchowości zakonów krzyżowych w Polsce średniowiecznej

H. Skorowski, Rodzina miejscem przekazu wartości moralnych

T. Kamiński, J. Kowal, Instytut wiedzy charytatywnej we Freiburgu. Tradycja i dzień dzisiejszy

H. Pompey, Caritas

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
Saeculum Christianum 2/1996
 
INFORMACJA O TOMIE
 

Objętość: 227 s.

Format: A-4

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

T. Kołosowski, Posłannictwo cesarza chrześcijańskiego według papieża Leona Wielkiego

J. Mandziuk, Łaskami słynące wizerunki Maryjne we Wrocławiu

M. Sośnierz, Szkoły zawodowe prowadzone przez instytucje dobroczynne na terenie Wilna, Warszawy i Łodzi

E. Kabat, Idee wychowawcze i działalność Sodalicji Mariańskich szkół średnich diecezji tarnowskiej w okresie międzywojennym

Z. Kropidłowski, Cele korporacjonizmu Wielkich Miast Pruskich do rozbiorów

S. Kobielus, Krzyż jako Wieża strażnicza Kościoła – Winnicy

J. Nowiński, Nieznane ołtarze mistrza z Lubiąża w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą

M. Biskup, Swoistość moralności chrześcijańskiej

J. Koperek, Katolicka Nauka Społeczna wobec "trzeciej drogi społecznej"

K. Pietrzak, Wizja pracującego człowieka w encyklice "Laborem exercens". Próba socjologicznej analizy

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach