1997

Saeculum Christianum 1/1997 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 228 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

M. Miśkiewicz, Recepcja chrześcijaństwa w pierwszych wiekach istnienia państwa polskiego

J. Mandziuk, Kult Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

L. Hanakówna, Tragedia nyska, czyli rzecz o krutnej śmierci Mikołaja II opolskiego Piasta

A. F. Dziuba, Teologia moralna w Towarzystwie Jezusowym okresu "Ratio studiorum z XVI w.

E. Nawrot, Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w ujęciu kultury laickiej

R. Czekalski, Stowarzyszenia i organizacje w diecezji płockiej w okresie międzywojennym

J. Balicki, Światowy szczyt w Kopenhadze na temat rozwoju społecznego (6-12.03.1995)

A. Grochowska, Holocaust – między historią a psychologią

J. Mariański, Praktyki religijne a postawy moralne młodzieży

J. Koperek, Demokratyczne państwo prawne w świetle dialogu personalistyczno-liberalnego

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
 
 
Saeculum Christianum 2/1997 
 
INFORMACJA O TOMIE
 
 

Objętość: 269 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
 
SPIS TREŚCI
Pamięci ks. prof. dra hab. Mariana Banaszaka
 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

P. Nowogórski, Pretorium w Jerozolimie – historia i archeologia miejsca w kontekście procesu Chrystusa

T. Kołosowski, Nauka św. Augustyna o państwie

B. Panek, Prowincjonałowie karmelitów na ziemiach polskich (1397-1997)

K. Hagedorn, Miejsca kultu w parafii Skrzatusz w okresie przedrozbiorowym (do roku 1772)

D. Chodyniecki, Kapelani wojskowi w dziejach Polski do wybuchu II wojny światowej

J. Koral, Przekrój społeczno-kulturowy ludności Ziemi Świebodzińskiej po II wojnie światowej

M. Fabin, Miejsce i rola Kościoła w kształtowaniu ładu społecznego w Polsce

T. Kamiński, Bezdomność – wyzwanie dla Kościoła i państwa

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach