1998

Saeculum Christianum 1/1998 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 233 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 

M. Miśkiewicz, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska mazowieckie z grobami bez obstaw kamiennych

P. Perszko, Miłość jako podstawowa zasada  życia chrześcijańskiego w "De civitate Dei" św. Augustyna

Z. Lec, Jezuici wobec Unii Brzeskiej

T. Glemma, Udział ordynariusza chełmińskiego Piotra Kostki w konsekracjach biskupich

R. Czekalski, Organizacja katechezy w diecezji płockiej w okresie międzywojennym

R. Żmuda, o. Czesław Cezar Baran (1915-1997) OFM Conv.

S. Kobielus, Zanichana pielgrzymka św. Wojciecha do Jerozolimy

M. Janocha, Ryt Podniesienia Hostii i Kielicha w polskiej ikonografii

J. Kowalski, W 30 lat po encyklice Pawła VI "Populorum progressio"

J. Koral, Współczesne zadania Caritas w Polsce

J. Koperek, Normy moralne w warunkach przemian społecznych

P. Boryszewski, Świadomość roli Kościoła w historii narodu słowackiego

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
 Saeculum Christianum 2/1998
INFORMACJE O TOMIE
 

Objętość: 246 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
SPIS TREŚĆI
 
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 

T. Klibengajtis, Zagadnienie nadziei w "Stromatach" Klemensa Aleksandryjskiego

J. W. WośPius VI i początki diecezji warszawskiej (wokół wydarzeń roku 1798)

T. Solski, Duchowość bł. Adolfa Kolpinga (1813-1865)

D. ChodynieckiWojskowa służba kapelańska w czasie II wojny światowej

M. JanochaMsza święta na obrazach wotywnych

H. SkorowskiPrawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Z. DziubińskiUniwersalizacja postaw Kościoła hierarchicznego w Polsce wobec kultury fizycznej

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach