1999

Saeculum Christianum 1/1999 

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 269 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

P. Nowogórski, Topografia Jerozolimy wczesnochrześcijańskiej według "Mapy z Madaby"

J. Wąsowicz, Wyprawa cesarza Fryderyka II do Ziemi Świętej

M. Fajfer, Nominacje na wyższe stanowiska kościelne w korespondencji Jana Zamoyskiego w latach 1578-1588.  Sprawa karydalatu Jerzego Radziwiłła

B. Czechowicz, Józef Kógler (1765-1817) – "stary mistrz kłodzkiej historii"

T. Fitych, Polityka Polski Ludowej wobec powołań i formacji młodych kapłanów (próba charakterystyki)

S. Kobielus, Zasady estetyki bizantyjskiej sformułowane na podstawie opisów świątyń z IV, V, VI i XI wieku

M. Janocha, Komunia święta w polskiej ikonografii

E. A. Jarosińska, Grób pański w wielkanocnych ceremoniach liturgicznych średniowiecza i jego obecność w kompozycji XVII i XVIII-wiecznych nastaw ołtarzowych w Polsce

J. Koral, H. Skorowski, Kościół w Polsce wobec wyzwań socjalnych okresu  transformacji

J. Kowalski, Dialog między nauką i wiarą

J. Mariański, Kościół wobec bezrobocia

K. Papciak, Stolica Apostolska a ONZ wobec praw człowieka w relacjach międzynarodowych

J. Koperek, Współczesny system demokracji amerykańskiej w świetle nauki społecznej Kościoła

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
Saeculum Christianum 2/1999 
INFORMACJE O TOMIE
 

Objętość: 275 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

T. Kołosowski, Nauczanie bp Cezarego z Arles na temat kultu świętych w kontekście ówczesnej religijności chrześcijańskiej

J. W. Woś, A. Mazowiecki – biskup trydencki (1423-1444)

A. F. Dziuba, Bartłomiej da Las Casas a "Leyes Nuevas de Indias"

M. Gajownik, Abp Aleksander Kakowski wobec niepodległości Polski (1914-1918)

D. Chodyniecki, Ks. płk Franciszek Kubsz – pierwszy kapelan Ludowego Wojska Polskiego

M. Łukaszewski, Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, organizator życia muzycznego

T. Kośmider, Administracja Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1972

P. Mazurkiewicz, Polityka i moralność – między cynizmem a moralizmem

J. Koperek, Poszanowanie prawa do własności prywatnej warunkiem demokracji życia społecznego

J. Gocko, Moralno-społeczne aspekty konumizmu w świetle społecznego nauczania Kościoła

T. Kamiński, Caritas i jej tożsamość

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA
 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach