2000

 Saeculum Christianum 1/2000

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 297 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

Pamięci ks. prof. dra hab. Emila Stanuli

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

M. Miśkiewicz, 1000 rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego

K. Kościelniak, Pluralizm Kościoła katolickiego w Egipcie. Wczoraj i dziś

H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko – współrealizator i kontynuator misji św. Faustyny Kowalskiej

J. Różański, Początki misji oraz pierwsze struktury kościelne w Kamerunie północnym

J. Żurek, Kilka uwag o genezie polityki laicyzacji w komunistycznej Polsce (1944-1989)

T. Płoski, Obywatelstwo polskie w świetle jednostronnych aktów sowieckich w związku z II wojną światową

C. Grajewski, Antyfonarz gnieźnieński ms. 94-97 od strony liturgiczno-muzycznej

M. Janocha, Rzekome kartony Tadeusza Kuntze-Konicza w Muzeach Watykańskich

M. Wrześniak, Koloseum. Od rzymskiego amfiteatru do chrześcijańskiej świątyni

E. Ozorowski, Technika a rozum i wiara w nauczaniu Jana Pawła II...

J. Koral, Wielokulturowość ludności Ziemi Świebodzińskiej

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU
 
 
 
Saeculum Christianum 2/2000 
 
INFORMACJE O TOMIE
 

Objętość: 277 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Sefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK
 
SPIS TREŚCI
ku czci ks. prof. dra hab. Franciszka Stopniaka
 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

A.F. Dziuba, Pytania wokół władzy papieskiej w Nowym Świecie według Bartłomieja de Las Casas (+1566)

J. Mandziuk, Kościelne dzieje Bielan Warszawskich

T. Fitych, Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego – nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627)

T. Błaszczyk, Wspólne zapisy regulacji prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Teologii Katolickiej w pierwszej połowie XIX wieku

B. Augustyniak, Sekwencje mszalne w czesko-polskiej prowincji franciszkańskiej XIII-XIV wieku – wybrane zagadnienia

M. Janocha, Ofiarowanie Chrystusa w ukraińskim i białoruskim malarstwie ikonowym

D. Piekarska, Ikona w życiu codziennym podstawowych środowisk społecznych Rosji XIX stulecia

A.S. Czyż, Śpiące Zmysły i Nieśmiertelna Dusza, czyli wizja życia wiecznego na sarkofagu Zygmunta Augusta

J. Mariański, Kościół katolicki a społeczna gospodarka rynkowa

J. Balicki, Globalna polityka ludnościowa. Konflikt Pólnoc-Południe

J. Koperek, Samorząd terytorialny istotnym elementem demokracji życia społecznego w okresie polskich przemian ustrojowych

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA
 
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach