2001

 Saeculum Christianum 1/2001

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 287 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa 

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

T. Kołosowski, Sprawa Pryscyliana. Współpraca episkopatu hiszpańskiego z władzą świecką w sprawie pokonania kryzysu religijnego  

S. Strękowski, Wolność człowieka w aspekcie moralnym i ascetycznym według Tertuliana

T. Błaszczyk, Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz ich znaczenie

T. Fitych, Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego 31-go posła apostolskiego w Polsce (1622-1627)  

J. Mandziuk, Kościół katolicki na Śląsku po wojnie 30-letniej

T. Kostkiewiczowa, Oświecenie: uniwersalizm - europejskość-rodzimość

K. Lis, Sprawy polskie w pontyfikacie Piusa IX (1846-1878)

T. Solski, Działalność Georga Koppa biskupa Fuldy (1881-1887) na tle sytuacji Kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej

E. Nawrot, Dekanat ostrzeszowski w latach 1821-1931

J. Łupiński, Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 r.

R. Bartnicki, Fundamentalne zasady funkcjonowania uniwersytetów. Średniowieczne wzorce i współczesne dylematy

J. Koperek, Prawa człowieka w polityce międzynarodowej

P. Boryszewski, Kościół, którego nie było - Kościół katolicki w Czechosłowacji w dobie komunizmu


RECENZJE I OMÓWIENIA
SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU

 

 

 

 Saeculum Christianum 2/2001

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 264 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 

K. Kościelniak, Dynamizm akulturyzacji muzułmańsko-chrześcijańskiej w pierwszych wiekach islamu na Bliskim Wschodzie

J. Mandziuk, Sekty religijne w średniowieczu

A.F. Dziuba, Cesarska misja Hiszpanii w Indiach Zachodnich według Bartłomieja de Las Casas OP

A. Jabłońska, Z dziejów polskiego szpitalnictwa – fundacja pod wezwaniem Świętej Trójcy i świętego Wojciecha w XVI-wiecznym Uniejowie

S. Urbański, Działalość wychowawcza bł. Marceliny Darowskiej na tle epoki

A. Mirek, Przyczyny powstania i teologiczne podstawy bezhabitowej formy życia na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej

D. Piekarska-Winkler, Sytuacja kościoła prawosławnego w Rosji XIX wieku a emocjonalno-afektywne nastawienie do ośrodków kultu i osób duchownych

K. Czubocha, Kwestia utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w latach 1929-1945 (aspekty prawno-międzynarodowe)

J. Koral, Cechy polskiego bezrobocia

J. Koperek, Etos społeczeństwa demokratycznego
 

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach