2003

Saeculum Christianum 1/2003 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 291 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

A. Sutowicz, Przyczynek do badań nad życiem wewnętrznym klasztoru klarysek we Wrocławiu w okresie średniowiecza 

T. Wojciechowski, Episkopat Polski w czasie biskupstwa Zbigniewa Oleśnickiego

J. Mandziuk, Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku 

D. Milewski, Koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski

W. Gliński, Kościół unicki w okresie porozbiorowym (1795-1814)

T. Błaszczyk, Ks. Franciszek Ksawery Fischer (1813-1879) - duszpasterz śląski 

D. Piekarska-Winkler, Renesans starcostwa. Ożywienie życia duchowego w Rosji XIX stulecia

J. Grzybowski, Jacques Maritain i Sobór Watykański II

J. Wąsowicz, Niezależny ruch młodzieżowy w latach 1980-1981 na przykładzie Regionu Gdańskiego

M. Janocha, Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w ukraińskim malarstwie ikonowym

S.H. Zaręba, Młodzież wobec Kościoła i katechezy w dobie przekształceń systemowych

W. Necel, Imigracja w Polsce jako wyzwanie dla duszpasterstwa

J. Skorowski, Proces globalizacji gospodarki - refleksja na przykładzie sektora naftowego

M.A. Jakubiak, Ideologia wychowania sanacji

RECENZJE I OMÓWIENIA
SPRAWOZDANIA I KRONIKA WYDZIAŁU

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach