2004

 Saeculum Christianum 1/2004

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 286 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa ISNN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

K.M. CichockaToposy sakralne chrześcijańskiej Jerozolimy

C. Grajewski, W kwestii autorstwa tabulatury pelplińskiej

T. BłaszczykWpływ masonerii na duchowieństwo katolickie na Śląsku do połowy XIX wieku

J. Kobus, D. Milewski, D. Urbonaite, Rzeczpospolita rycerzy Bożych. Spór o szlachectwo i władzę najwyższą w korespondencji Hieronima Jazłowieckiego ze Stanisławem "Diabłem" Stadnickim

J. Mandziuk, Księgozbiór Melchiora kardynała Diepenbrocka, księcia-biskupa wrocławskiego  (1798-1853)

T. BłaszczykGeneralne Zgromadzenie Katolików Niemiec (Katholikentage) na Śląsku w XIX wieku i jego postanowienia

P. Zwoliński, Działalność charytatywno-dobroczynna biskupa Wincentego Tymienieckiego – ordynariusza łódzkiego (1921-1934)

A. Kubasik, Postawa biskupa Hryhoryja Chomyszyna wobec ukraińskiego nacjonalizmu

H. CiereszkoDziałalność ks. Michała Sopoćki na polu apostolstwa Miłosierdzia Bożego w czasie II wojny światowej

S. Urbański, Duchowość błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty

K. Moisan-JabłońskaPrzedstawienie świętego Wenantego z Camerino orędownika dusz czyśćcowych, pochodzące z kaplicy cmentarnej w Dobrzyjałowie, niedaleko Łomży

J. Mierzwa, Etyka w społeczeństwie informacyjnym

J. CzarnyDialog interkulturowy ku cywilizacji miłości i pokoju – wyzwania duszpasterskie w obliczu globalizacji


MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

 

 

Saeculum Christianum 2/2004 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 304 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Warszawa

ISNN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY


B. FilipowiczFormules d'acquiescement dans la Torah

T. BłaszczykPoczątki Katholikentage w Niemczech jako forma walki o wolność Kościoła

M. KogutDawny kult Matki Boskiej Szkaplerznej w Głębowicach

T. BłaszczkDziałalność ks. Jana Ronge na Śląsku

W. GuzewiczStowarzyszenie Młodzieży Polskiej w międzywojennej diecezji łomżyńskiej

H. CiereszkoKs. Michał Sopoćko promotor kultu Miłosierdzia Bożego

G. WejmanSytuacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w okresie hitleryzmu (w granicach dzisiejszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej)

J. RóżańskiUmiędzynarodowienie misji północnokameruńskiej

A. Anikiej"Czym można zastąpić religię?" Wątki religijne w sztuce akcyjnej Jerzego Beresia

E. Bielińska-GalasMsza XI w polskich graduałach przedtrydenckich

C. GrajewskiWażniejsze polskie źródła oficjum brewiarzowego

J. MierzwaKrosno nad Wisłokiem w kontekście przemian społecznych

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach