2006

Saeculum Christianum 1/2006 

 

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 325 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

J. Makarczyk, Ostatni franciszkanie prowincji litewskiej

P. Zając, Wstępne etapy misji wśród Inuitów - od początku XX wieku

T. Błaszczyk, Początki jezuickich misji ludowych na Śląsku w XIX wieku

B. Kołodziej, Kult Maryjny w Towarzystwie Chrystusowym, zgromadzeniu zakonnym założonym przez kard. Augusta Hlonda

M. Drewicz, Większa prywatna własność ziemska na południowym Podlasiu (obszarze byłej Guberni Siedleckiej) w latach 1919-1930

J. Mandziuk, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na Śląsku w latach 1851-1990

J. Krasiński, Cisi bohaterowie wojny i Powstania Warszawskiego. Refleksje nad ludzkimi losami

S. Kobielus, Służebna rola kategorii estetycznych w celebrowaniu Tajemnicy Eucharystii. Na podstawie encykliki Ecclesia de Eucharistia papieża Jana Pawła II

E. Bielińska-Galas, Teoria nurtu scholastycznego w aspekcie kryteriów identyfikacji modalnej śpiewów liturgicznych

H. Skorowski, Znaczenie religii w wychowaniu człowieka pokoju

K. Czubocha, System prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka a klasyczne prawo międzynarodowe

T. Wysocki, Stan cywilny ludności Polski w wieku 15 lat i więcej oraz w wieku niewiadomym w poszczególnych grupach wyznaniowych w świetle Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 grudnia 1931 roku

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

RECENZJE I OMÓWIENIA

KRONIKA WYDZIAŁU

 

 

 

Saeculum Christianum 2/2006 

INFORMACJE O TOMIE

Objetość: 317 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejscowość: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

M. Miśkiewicz, Początki chrześcijaństwa na Mazowszu

Z. Kobyliński, G. Rutkowska, Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnieniu polskich praw do Ziemi Odzyskanych po drugiej wojnie światowej

J. Mandziuk, Placówki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame na Śląsku w latach 1945-2001

T. Błaszczyk, Początki śląskiej prowincji jezuitów

K. Jaworska, Pamięć o bitwie pod Legnicą...

D. Piekarska-Winkler, Opieka Matki Bożej nad Rusią...

H. Skorowski, Współczesne ujęcie regionalizmu

J. Węgrzecki, Aksjologia expose premiera K. Marcinkiewicza

I. Kras, Ewolucja polskiego systemu bankowego

D. Trzciak, Regulacje dotyczące opłaty od usług reklamy napojów alkoholowych jako przepisy podatkowe

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

SPRAWOZDANIA

RECENZJE I OMÓWIENIA 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach