2013

Saeculum Christianum 2013

 

INFORMACJE O TOMIE

 

Objętość: 286 s.

Format: B-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Warszawa

ISSN 1232-1575

ROCZNIK

 

STRONY TYTUŁOWE PDF          SPIS TREŚCI PDF           PEŁNY TEKST PDF

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

PDF Roberto Spataro, "Il genio femminile" nella storia della Chiesa. Episodi trattati dalla storia antica       

PDF Enrico Dal Covolo, La Constitutio Antoniniana e lo sviluppo delle relazioni tra l'Impero e la Chiesa nell'età dei Severi (193-238 d. C) 

PDF Przemysław Nowogórski, Sefforis-Perła Galilei- w historii i w tradycji (do podboju arabskiego)      

PDF Łukasz Ćwikła, Udział Łęczycan i Sieradzan w konflikcie Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżackim      

PDF Czesław Grajewski, Kartuskie źródła officium divinum w polskich zasobach bibliotecznych i archiwalnych (od XIV do XVIII wieku)      

PDF Waldemar Graczyk, Duchowni ze stopniami akademickimi w otoczeniu biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463)      

PDF Anna Sylwia Czyż,  Artyści włoscy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie nowożytnym- przegląd problematyki i postulaty  badawcze      

PDF Jolanta M. Marszalska, Spory i procesy graniczne w dobrach klasztoru szczyrzyckiego za rządów opata Piotra Borowskiego i Joachima Cieniawskiego w latach 1565-1607      

PDF Manlio Sodi, La riforma liturgica tridentina (1568-1962). Conoscenza ed ermeneutica, tra istanze e problematiche       

PDF Dariusz Milewski, Polskie oczekiwania i polityka wobec obsady tronu mołdawskiego w okresie pochocimskim 1621-1624       

PDF Katarzya Wagner, "Potop" a wielka Wojna Północna w Warszawie w świetle rejestrów podatkowych  - przyczynek do porównania dwóch szwedzkich okupacji       

PDF Janusz Nowiński, Rekonstrukcja fresków Andrzeja Radwańskiegoo na polach sklepień południowej nawy bocznej kościoła Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Jędrzejowie

PDF Katarzyna Paduch, Jan Feliks Tarnowski i jego dzikowska biblioteka na przełomie XVIII i XIX wieku

PDF Marta Przygoda-Stelmach, Bractwo parafialne św. Rocha przy kościele w Brochowie na Mazowszu w latach 1854-1881

PDF Beata Lewińska-Gwóźdź, Szkoła Jana Stanisławskiego - fenomen pedagogiczny i artystyczny

PDF Paweł Grzeszek, Uposażenie duchowieństwa parafi sokołowskiej w XIX i XX wieku

PDF Monika Ciosek, Katolicyzm, nacjonalizm i polityka. Problem integralności kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w publicystyce politycznej, społecznej i religijnej katolickiego miesięcznika "Przegląd Powszechny" w latach 1918-1939

PDF Jacek Soprych, Diecezja Tarnowska i jej struktura organizacyjna w 1933 roku, czyli w chwili objęcia rządów biskupa Franciszka Lisowskiego

PDF Jan Wiesław Wysocki, Duszpasterstwo wojskowe w Armi Polskiej w ZSRR i w I Armi Wojska Polskiego

PDF Anna Kowalska,  Biblioteka klasztoru panien Benedyktynek Łacińskich w Krzeszowie w latach  1946-2000

PDF Waldemar Rozynkowski, Początki Instytutu Miłosierdzia Bożego w świetle pierwszego sprawozdania funkcionowania wspólnoty z 1949 roku

 

PDF SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Roman Poletyło, Sprawozdanie z seminarium Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją na uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych - teoria i praktyka, UAM Poznań 12 listopada 2013

Sebastian Warlikowski, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Z dziejów Europy środkowo-wschodniej"

Barbara Świtalska, Grzegorz Michalak, Program MOST dla doktorantów- procedury, przebieg i korzyści edukacyjne

 

PDF RECENZJE

Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, Poznań 2009  (rec. Robert Suski)

Urszula Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2008, s. 1006 (rec. Dariusz Milewski)

E. Dubas-Urbanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w  państwie w latach 1576-1586, DiG, Warszawa 2013, ss.250 (rec. Maciej Adam Pieńkowski)

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach