ZESPÓŁ RECENZENTÓW 2014

 • prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska
 • dr hab. Dariusz Dekański (UG, Gdańsk)
 • dr hab. Gajewski Wojciech (UG, Gdańsk)
 • prof. dr hab. Michał Janocha (UW, Warszawa)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Koko (UG, Gdańsk)
 • dr hab. Kramiszewska Aneta (KUL, Lublin)
 • ks. prof. dr Mario Maritano (Università Pontificia Salesiana, Rzym)
 • dr hab.  Jacek Pielas (UJK, Kielce)
 • dr hab. Marta Pieniążek-Samek (UJK, Kielce)
 • prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (UO, Opole)
 • dr hab. Michał Polak
 • ks. prof. dr hab. Roland Prejs (KUL, Lublin)
 • prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK, Toruń)
 • ks. dr hab. Mieczysław Różański (UWM, Olsztyn)
 • ks. prof. dr Manlio Sodi (Università Pontificia Salesiana, Rzym)
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz
 • prof. dr hab. Bogdan Rok (UWr, Wrocław)
 • prof. dr hab. Tadeusz Rutkowski (UW, Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski (KUL, Lublin)
 • dr hab. Anna Szylar
 • prof. dr hab. Beata Wojciechowska (UJK, Kielce)
 • prof. dr hab. Stanisław Wiech (UJK, Kielce)
 • ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (UP JPII, Kraków)

 

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach