2007

 Saeculum Christianum 1/2007

 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 356 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

J. Mandziuk, Bibliogradia zawartości "Saeculum Christianum" za lata 1994-2007

T. Gołgowski, Liturgia w Nubii i problem jej rekonstrukcji

B. Filipowicz, Przywiązanie do tradycji w rodzinie żydowskiej...

H. Fokciński, "Jus partunatus" jako prawna podstawa mianowania na wyższe godności kościelne w Polsce w świetle dokumentacji watykańskiej z lat 1673-1674

P. Staniszewski, Szpital Świętego Ducha w Łęczycy w okresie staropolskim

T. Błaszczyk, Konwikty dla ubogich uczniów na Śląsku

M. Różański, Problematyka szkolna w obradach Konfederacji Episkopatu Prowincji Warszawskiej w okresie niewoli narodowej...

J. Makarczyk, Duszpasterstwo parafialne św. Maksymiliana w Grodnie

M.A. Jakubiak, Działalność oświatowo-wychowawcza kardynała Aleksandra Kakowskiego...

J. Dębiński, O konkordacie polskim z 1924 roku

Z. Kobyliński, A. Paczuska, Doktryny konserwatorskie a oczekiwania społeczne: poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków

A.F. Dziuba, Pytania o podstawy społeczne polityki europejskiej

A. Kołodziejczyk, Bezpieczeństwo jako fenomen społeczny...

T. Wysocki, Struktura nowożeńców w poszczególnych grupach wyznaniowych w Polsce w 1931 roku

 

 

 

 Saeculum Christianum 2/2007

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 276 s.

Format: A-5

Obudowa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

J. Marczuk, Anonimowa katakumba przy Via Latina w Rzymie

P. Wróblewski, Udostępnienie krajobrazowych obiektów archeologicznych - potrzeby i możliwości

J. Mandziuk, Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku

D. Piekarska-Winkler, W poszukiwaniu podobieństw Wschodu u Zachodu. Chrześcijaństwo ewangeliczne św. Teodozjusza z Klasztoru Pieczewskiego pod Kijowem i św. Franciszka z Asyżu 

B. Jankowski, Smok w herbach szlachty polskiej

J. Makarczyk, OO. Franciszkanie w Iwieńcu

W. Gliński, Kształtowanie się sieci diecezji seminariów duchownych w okresie staropolskim oraz na przełomie XVIII i XIX wieku

M. Drewicz, Skarga ziemian na działania Związku Zawodowego Robotników Rolnych RP na obszarach byłego Królestwa Kongresowego w czasie najazdu bolszewickiego 1920 roku

W. Tabasz, Ropczyce-historia i współczesność

J. Koperek, Nowe demokracje a kulturowa jedność Europy

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach