2008

Saeculum Christianum 1/2008 

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 276 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

A. Paris, Misje chrześcijańskie na Florydzie we wczesnym okresie kolonizajci

J. Mandziuk, Biskupi pochodzący ze Śląska

B. Jankowski, Wizerunek smoka w herbach szlachty litewsko-ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego

W.G. Winkler, D. Piekarska-Winkler, Krzyże Etiopii- orientalna ewolucja na obrzeżach Kościoła

J. Makarczyk, Wydawnictwo Rycerza Niepokalanej w Grodnie 1922-1927

T. Błaszczyk, Wpływ Kościoła katolickiego w integracji osadników

M. Drewicz, Wyłączanie gruntów folwarcznych spod przymusu parcelacyjnego w zachodnich powiatach b. Królestwa Kongresowego w latach 1926-1933

W. Tabasz, Pustków k. Dębicy na hitlerowskiej mapie eksterminacji

M. Kuriański, Ku poszerzeniu horyzontów polskiej szkoły. Szkic historyczny edukacji. Zagrożenia i szanse

R. Grzywacz, Sport a sacrum w czasach nowożytnych

 

 

 

 Saeculum Christianum 2/2008

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 225 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

D. Spychała, Św. Hieronim i św. Augustyn wobec tłumaczeń Biblii i literatury antycznej

J. Mandziuk, Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych w czasach nowożytnych

P. Staniszewski, Diecezja janowska czyli podlaska w świetle schematyzmu z 1861 r.

K. Wójcik, Polityka władz lokalnych wobec mniejszości niemieckiej w województwie lubelskim w latach 1918-1939

M. Drewicz, Wyłączanie gruntów folwarcznych spod przymusu parcelacyjnego na zachodnich powiatach b. Królestwa Kongresowego w latach 1926-1933

W. Gliński, Ks. Tadeusz Gliński, duszpasterz, naukowiec, działacz społeczno-polityczny

K. Hewner, Tympanon w Wysocicach. Próba interpretacji ikonologicznej

A. Koperek, J. Koperek, Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim

J. Zowczak, Identyfikacja nauczycieli ze swoim zawodem w warunkach polskiej transformacji

J. Kraś, Początki turystyki w Polsce

B. Schulz, Strategie Unii Europejskiej wobec problemu bezdomności

P. Zawada, COP - aspekty socjalne jego funkcjonowania dla ziemi leżajskiej

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach