2009

 Saeculum Christianum 1/2009

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 288 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Bogusława Filipowicz, Les relations entre les Assyriens d'Assur et ceux de Kanis

Beata Fonseca, Arianizm u Wizygotów

Bp Andrzej F. Dziuba, Maltańska Madonna z Damaszku

Mieczysław Kuriański, Z historii krzyży kamiennych ze szczególnym uwzględnieniem krzyży pokutnych

Ks. Józef Mandziuk, Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych 

Ks. Tomasz Moskal, Dzieła homiletyczne kaznodziejów dominikańskich w XVIII-wiecznych bibliotekach archidiakonatu sandomierskiego

Larysa Michajlik, Sytuacja Kościoła katolickiego w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w okresie międzywojennym

Zuzanna Zacharczuk, Dzieło Brata Rogera z Taize

Piotr Zawada, Dzieje ziemi Leżajskiej, analiza dokonań jej mieszkańców w ujęciu historycznym

Magda Urbańska, 90. rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce

Krzysztof Czubocha, Zbrojna interwencja humanitarna: prawne, moralne i polityczne dylematy

Renata Grzywacz, Religijne źródła antycznej kultury fizycznej

Adam Koperek, Edukacja patriotyczna w kontekście polskiej kultury narodowej

 

 

 

2/2009 Saeculum Christianum 

 

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 315 s.

Format: A-5

Obudowa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydaniaWarszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Małgorzata Jesiotr, Fragmenty gnostyckich epistoł i List do Flory Ptolemeusza jako forma szerzenia gnostyckiego nauczania 

Anna Sutowicz, Pomiędzy pamięcią a kultem - tradycja zakonna związana z księżną Anną Śląską w XIII-XVIII w.

Małgorata Wrześniak, Miasto Dam Christine de Pizan

Agnieszka Lissowska, Kobieta w rodzinie florenckiej, widziana oczami autorów ricordanzy

Ks. Józef Mandziuk, Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (cd.)

Dorota Piekarska-Winkler, Chrześcijaństwo Słowian południowo-wschodnich...

O. Józef Makarczyk, Dwa ukazy Konsystorza wileńskiego z 1820-1821 r.

Ks. Tadeusz Fitych, Rocznica 270-lecia ponownego erygowania parafii św. Bartłomieja w Czermnej...

Antoni Paris, Estero na Florydzie - "Nowe Jeruzalem" religijnej komuny koreszan

Paweł Glugla, 100-lecie konsekracji kościoła Księży Misjonarzy w Tarnowie

Justyna Sprutta, Gloryfikacja władzy ziemskiej w ikonie

Mieczysław Kuriański, Języki a cywilizacje w ujęciu Feliksa Konecznego

Magda Urbańska, Szanse kobiet na rynku pracy

Monika Podkowińska, Obraz siebie w procesie komunikowania. Jak o mnie mówią tak siebie postrzegam

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach