2011

 Saeculum Christianum 1/2011

INFORMACJE O TOMIE 

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 295 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY 

Ks. Józef Mandziuk, Postacie Kościoła śląskiego w czasach nowożytnych  (cd)

Grzegorz Michalak, Ludność żydowska na Mazowszu w dobie panowania pruskiego

Zbigniew Mikołajczyk, Cerkiew w Stanisławowie - dawnej Kolonii Aleksandryjskiej

Marcin Majewski, O właściwy model polityki narodowościowej. Formowanie się koncepcji asymilacji państwowej obozu sanacyjnego po przewrocie majowym

Damian Szczepanik, Koluszki w okresie międzywojennym

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Bł. Papież Jan Paweł II a region słupski

Bp. Andrzej F. Dziuba, Cywilizacja miłości a kultura europejska w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Zygmunt Zieliński, Czy cała prawda o papieżu Pawle VI i jego pontyfikacie? Książka ks. Ligi Villa, Paweł VI błogosławiony?

Piotr Szal, Antoni Kunysz - wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Witold Pobudzin, Media a liberalizm

Magda Urbańska, Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce

Jacek Kraś, Istota i znaczenie ruchu pielgrzymkowego w Polsce

Renata Grzywacz, Nowe tendencje w rozwijaniu kultury fizycznej jako alternatywa dla młodego pokolenia

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. III: Czasy nowożytne, cz. 4 (1914-1945). Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 497 - Mieczysław Kuriański

Poczet biskupów warmińskich. Red. Stanisław Achremczyk. Olsztyn 2008.  ss. 510 - Roman Kawecki

Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945. Lublin 2009. ss. 250, aneks, fotografie ks. Zygmunt Zieliński

Wojciech Haman, Jerzy Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy. Wydawnictwo Grupa Szkoleniowa Kontakt-OSH. Warszawa 2008. ss. 218 - Piotr Zawada

Dzieła wybrane księdza prałata Kazimierza Niesiołowskiego wydane w 60. rocznicę śmierci tego zacnego kapłana, honorowego obywatela Pleszewa. Pleszowskie Towarzystwo Kulturalne, Pleszew 2009, ss. 383 - bp Andrzej F. Dziuba

Buddy Levy, Konkwistador. Herman Cortem, Montezuma i ostatnie dni Asteków. Przeł. Grzegorz Sabuda. Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2010, ss. 429 - bp Andrzej Dziuba

Dariusz Hein, Zamki joanitów w Polsce. Poznań 2009, ss. 223 - bp Andrzej Dziuba 

Marzena i Paweł Zakrzewscy, Etos polskiej kobiety na tle drugiej wojny światowej. Wydawnictwo "Adam". Warszawa 2009. ss. 116 - ks. Józef Mandziuk

 

 

 

 

 

 Saeculum Christianum 2/2011

 

INFORMACJA O TOMIE 

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 295 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

KU CZCI PROF. DRA HAB. JÓZEFA MANDZIUKA

Z. Mikołajczyk, Ks. Józef Mandziuk- historyk śląskiego Kościoła katolickiego (W 70-tą rocznicę urodzin)

Ks. T. Błaszczyk, Bibliografia prac ks. Józefa Mandziuka dotycząca historia Kościoła katolickiego na Śląsku

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Anna Sutowicz, Elementy formacji zakonnej w klasztorach żeńskich na przykładzie XVI-wiecznych konstytucji norbertanek cerkarii wrocławskiej. Gest jako element języka "sacrum"

Elżbieta Piwowarczyk, Pobożność krakowskich mieszczan w świetle ich testamentowych legatów z lat 1501-1530

Edgar Sukiennik, Straty Kościoła katolickiego w archiprezbiteracie głogóweckim w dobie hustytzmu i luteranizmu na Śląsku

Ks. Józef Mandziuk, Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych (cd.)

Magda Urbańska, Nauczycielki województwa śląskiego w czasie ustawy celibatowej (1926-1938)

Tomasz Krystian Wiśniewski i FDP, Polscy orioniści w obozie koncentracyjnym w Dachau

Bogdan Sekciński, Terror i awanturnictwo wobec chłopów w okresie kolektywizacji rolnictwa indywidualnego na Lubelszczyźnie (1948-1956)

O. Józef Makarczyk, Rzymsko-Katolicka parafia w Balli Kościelnej w latach 1927-1939

Małgorzata WrześniakPrzed narodzinami

Piotr Zawada, Prawo do pracy w świetle badań postaw pracowniczych. Studium przypadku 

 

DOKUMENTACJA I MATERIAŁY

Ryszard Żmuda, Kościelne dyscypliny naukowe bez bibliografii?

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Władysław Kret, Sprawozdanie z uroczystości 70-lecia urodzin ks. prof. dra hab. Józefa Mandziuka, odbytej dnia 20 VI 2011 r. w Bieczu

Izabella Andrzejuk, Sprawozdanie z konferencji naukowej zatytułowanej: Prezydenci i rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939-1990

Piotr Czerwiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej Władza świecka i kościelna na Mazowszu do roku 1956 zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Historii UKS

 

RECENZJE I OMOWIENIA

Nauczycielowi-uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin. Red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa. Rzeszów 2011, ss. 748 – Mieczysław Kuriański

Servire Deo et hominibus. Red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski. Warszawa 2009, ss. 270 – ks. Marek Tatar
 
Ks. Jan Sochoń, Tama, Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki. Kraków 2010, ss. 233+34 - ks. Jerzy Swędrowski
 
Abp Szczepan W e s o ł y, Niektóre problemy Kościoła w Polsce w kraju i na emigracji. Katowice 2010, ss. 192 – ks. Jerzy Swędrowski
 
Krzysztof Nierzwicki, Biblioteki Kartuzji Kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin 2001, ss. 588 – Ryszard Żmuda
 
 

 

 

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach