2012

Saeculum Christianum 1/2012

INFORMACJE O TOMIE

Objętość: 338 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Ks. Józef Mandziuk, Przykłady dawnych szpitali w Małopolsce

Ks. Józef Mandziuk, Postacie śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych

Ks. Tomasz Błaszczyk, Problemy z ortodoksją na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX stuleciu

Marcin Drewicz, Polskie wybory- styczeń 1919. Kandydaci na posłów z list polskich w północno-zachodniej części byłego Królestwa

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Z dziejów środowiska 27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty Armii Krajowej w Słupsku

Józef Makarczyk, Życie i działalność s. Małgorzaty Ludwiki Banaś

Małgorzata Rek, Wino, potyczki zbrojne i próba sutanny, czyli stosunki węgiersko-polskie w kombatanckich wspomnieniach w zbiorach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Bogdan Sekściński, Ogniwo stalinowskiego terroruDelegatura Komisji Specjalnej w Lublinie (1946-1955)

Wojciech Turek, Społeczeństwo Trójmiasta po "wypadkach grudniowych" w 1970 r.

Ks. Adam Podolski, Destrukcyjny charakter sekt - charakterystyka zjawiska

Piotr Zawada, Prawo do pracy mieszkańców regionu - studium zrealizowanych inwestycji społeczno-gospodarczych, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

Magda Urbańska, Praca domowa - ekonomiczny i społeczno-kulturowy wymiar pracy w gospodarswie domowym

Krzysztof Głowiak, Wpływ migracji zagranicznych na funkcjonowanie rodzin migrantów

 

SPRAWOZDANIA

Magdalena Płotka, Katarzyna Wasilewska-Zembrzuska, IV Kongres Mediewistów Polskich

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ludwik Stanisław Szuba, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska  (1945-1954). Toruń 2009, ss. 413 - Bogdan Sekściński

Janusz Gołąski i in., Reforma rolna 1994-1945 czy zbrodnia komunistyczna? Dokumenty i materiały. Świadectwa. Wnioski. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Warszawa 2009, ss. 32 - Bogdan Sekściński

Ks. Andrzej Garbarz, Świadectwo mocy miłości. Wydawnictwo Bonus Liber. Rzeszów 2012, ss. 352 - ks. Adam. Podolski

Ks. Andrzej Garbarz, Działalność duszpastersko-społeczna arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Rzeszów 2006, ss. 460 - ks. Adam Podolski

Ks. Andrzej Miąso, Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce (studium z zakresu pedagogiki medialnej). Rzeszów 2008, ss. 274 - ks. Adam Podolski

 

 

 

 

 

Saeculum Christianum 2/2012

INFORMACJE O TOMIE

POBIERZ TREŚĆ

Objętość: 339 s.

Format: A-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce wydania: Warszawa

ISSN 1232-1575

PÓŁROCZNIK

 

 

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Anna Sutowicz, Timor mortis conturbat me. Człowiek wobec śmierci i zaświatów w XIV- I XV-wiecznych tekstach liturgicznych klarysek i benedyktynek śląskich

Ks. Józef Mandziuk, Biskupie księstwo nysko-otmuchowskie

Andrzej Jarota, Ustanowienie i funkcjonowanie dozorów bożniczych w latach 1821-1830

Ks. Tadeusz Fitych, Maryja a wysoka miara życia błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera (* 17 II 1907 Kłodzko + 1 VIII 1942 KL Dachau)

Piotr Szal, Polska organizacja samoobrony terytorialnej "Świt" 1939-1944

Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Wkład salezjanów w rozwój kultu Maryjnego w Sanktuarium Marki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

Liudmila Mesnikovich, XVII-wieczny fragment rękopisu muzycznego ms. 2171 z Biblioteki PAN w Gdańsku

Bp Andrzej F. Dziuba, Wokół przemian demokratycznych w Ameryce Łacińskiej

Aleksander Gugnin, Grzegorz Ostasz, Julia Lisniewskaja, Ontologiczne podstawy kreowania wizerunku liderów politycznych (aspekt historyczny)

Jacek Kraś, Usługi hotelarskie w Polsce - dawniej i dziś

 

MATERIAŁY I DOKUMENTACJA

Małgorzata Ewa Kowalczyk, Małgorzata Wrześniak, I Grabowski też był kobietą! Dziennik  podróży z Włoch z 1810 roku

Małgorzata Gaweł, Dziennik Zakładu Sierot w Łące w latach 1935-1939

 

SPRAWOZDANIA

Edgar Sukiennik, Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej dziejom klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Mstowie (1-2 VI 2012)

Grzegorz Michalak, Sprawozdanie z XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów - Konferencji Studencko-Doktoranckiej

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marek Jurczyszyn, Mieczysław Brzeziński. Pedagog - społecznik. Lublin 2012, ss. 429 - ks. Zygmunt Zieliński

Roman Pałaszewski OFMConv., Bracia mniejsi konwentualni w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972. Kraków 2012, ss. 268 - ks. Józef Mandziuk

Jarosław Molenda, Wojny Guarańskie 1628-1756. Warszawa 2012, ss. 333 - bp Andrzej F. Dziuba

Buddy Levy, Rzeka ciemności. Wyprawa Francisca Orellany z biegiem Amazonki - legendarne odkrycie w cieniu śmierci. Poznań 2012, ss. 339 - bp Andrzej F. Dziuba

 

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach