O Saeculum

     "Saeculum Christianum pismo historyczno-społeczne" zostało założone w 1994 roku. Założycielem oraz Redaktorem Naczelnym pisma, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedo 2013 roku był ks. prof. dr hab. Józef MandziukOd początku "Saeculum Christianum" było periodykiem związanym z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukazując się jako półrocznik. Na łamach pisma ukazywały się artykuły o tematyce socjologicznej, politologicznej i historycznej. 

    

          W 2014 roku wprowadzono wiele zmian w strukturze "Saeculum Christianum". Przeorganizowano Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową zapraszając do niej profesorów z polskich jak i zagranicznych uczelni wyższych. Ponadto pismo uzyskało nową szatę graficzną, zmieniło nazwę na "Saeculum Christianum pismo historyczne" oraz przekształciło się w rocznik związany z Instytutem Nauk Historycznych UKSW. Redaktorem Naczelnym jest ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

          Na łamach "Saeculum Christianum" publikowane są materiały w formie artykułów, komunikatów, sprawozdań i recenzji. Pismo przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

              Począwszy od 2013 roku każdy z nadesłanych artykułów jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach