2016

Saeculum Christianum 2016

 

INFORMACJA O TOMIE

Objętość: 370 s.

Format: B-5

Oprawa: Broszura

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Miejsce: Warszawa

ISSN 1232-1575

 

ROCZNIK

 

SPIS TREŚCI

PDF Przemysław Nowogórski, Najstarsze hebrajskie inskrypcje alfabetyczne (analiza epigraficzna)

PDF Luca Cappanolo, In re obscura versantes. La complessa questione agiografica dei Martiri Amiternini e nuove prospettive di interpretazione

PDF Tomasz Skibiński, Listy polecające Sydoniusza Apollinarego - dziedzictwo tradycji i wyzwanie przemian

PDF Magdalena Garnczarska, Opis świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu Prokopiusza z Cezarei - miedzy hagiografią a retoryką

PDF Beata Wojciechowska, Raptus puellae jako przeszkoda małżeńska w Dekrecia Gracjana

PDF Leszek Misiarczyk, Teksty Hieronima, Seduliusza Szkota i Bedy Czcigodnego w biblijnych kodeksach płockich i nadmozańskie. Próba porównania

PDF Bartłomiej Dźwigała, "Nec temere neque iniuste, sed consulto et aequitatis ductu in hanc terram transvectus sum" (GG II, 12) - Legitymizowanie władzy w Gesta Gulielmi Wilhelma z Poitiers

PDF Anna Głusiuk, Francesco da Barberino e l'educazione delle ragazze in eta di matrimonio

PDF Patrycja Herod, Działalność ustawodawcza księcia mazowieckiego Janusza I Starszego 1381-1429

PDF Waldemar Graczyk, Druki XV-wieczne w zbiorach biblioteki klasztoru karmelitów w Czernej

PDF Barbara Kowalska, Jan Kapistran w Annales... Jana Długosza

PDF Łukasz Godlewski, Szlachta a duchowieństwo na sejmach w latach 40/50 XVI wieku

PDF Marcin Musiał, Odrodzenie namysłowskiego klasztoru franciszkańskiego w XVII wieku w świetle pierwszego rozdziału kroniki konwentu

PDF Milena Mierzejewska, Echa wydarzeń ze świata zewnętrznego na kartach Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703-1741

PDF Adam Buława, Węgierski ślad". Z Wiosny Ludów (1848-1849) na obszarze Korony św. Stefana do polskiego powstania (1863-1663), cz. I

PDF Marta Wiraszka, Antonii Messing twórca pomnika Panny Marii przed kościołem Reformatów i serii wzorowanych na nim nagrobków wzniesionych na cmentarzach Warszawy

PDF Katarzyna Paduch, Pałac w Podhorcach w latach 1865-1939 stan badań i postulaty badawcze

PDF Monika Dobrzeniecka, Bracia Tułodzieccy - przyczynek do biografii 

PDF Michał Kowalczyk, Fascynacja ludem Jana Ludwika Popławskiego

PDF Adam Kubasik, Troska metropolity Szeptyckiego o ukraińskich emigrantów w Ameryce Północnej i Południowej

PDF Jarosław Robert Kudelski, Składnice zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej na Dolnym Śląsku w czasie II wojny światowej

PDF Piotr Sykut, Próby przedzierania się drogą morską przez niemiecką blokadę polskiego Wybrzeża 1 IX - 2 X 1939

PDF Edgar Sukiennik, Stan badań nad dziejami Puszczy Kampinowskiej

 

PDF EDYCJA ŹRÓDEŁ

Jolanta M. Marszalska, Nieznane listy Grzegorza Piramowicza do Barbary z Duninów Sanguszkowej z 1781 roku 

Zbigniew Hundert, Projekt organizacji i finansowania "Wojska JKM i Rzptej Zaporoskiego" z 1683 roku - przyczynek do badań nad funkcjonowaniem wojsk kozackich w strukturach sił zbrojnych Rzeczypospolitej w dobie wojny z Imperium Osmańskim 1683-1699  

 

PDF SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Roberto Spataro, La législation constantinienne et ses effets sur la vie et le ministère du clergé aux IVe  et Ve siècles

Dariusz Milewski, Dokumentacja przewodw habilitacyjnych Wydziau Kocielnych Nauk Historycznych i Spoecznych ATK

Dariusz Milewski,Sprawozdanie z konferencji naukowej Jarzmo Ligi Świętej? - Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696

Marek Groszkowski,Sprawozdanie z odbywających się w INH WNHiS imprez o charakterze naukowym w roku akademickim 2015/16 

 

PDF RECENZJE KSIĄŻEK

Europe and the "Ottoman Worls". Exchanges and Conflicts (sixteenth to seventeenth centuries), edited by Gábor Kárman and Radu G. Păun, The Isis Press, Istanbul 2013, ss. 262. (rec. Dariusz Milewski)

Agnieszka Perzanowska, Dziejów Polskich Pomniki: kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2015, s. 128 (rec. Katarzyna Paduch)

Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 263 (rec. Dariusz Milewski)

Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471 (rec. Dariusz Milewski)

Przemysław UrbańczykZanim Polska została Polską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 443 (rec. Paweł Latoszek)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach