Zapraszamy na stronę czasopisma:

http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc

Czasopismo "Saeculum Christianum" związane z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecne jest pośród czasopism naukowych, poświęconych zagadnieniom z szeroko rozumianej historii,  bez mała od 20 lat. Przez ten czas na jego łamach ukazało się wiele artykułów naukowych dotyczących zarówno tych wielkich tematów związanych z przemianami polityczno-społeczno-kulturowymi na przestrzeni dziejów, jak i zagadnień odnoszących się do historii lokalnej, w większości nieznanych, a przecież tak bliskich. To wydarzenia częstokroć o niewielkim zasięgu geograficznym kształtowały miejscową świadomość i kulturę, w tym także religijną. Duże doświadczenie nabyte przez lata, sprawia, że postanowiliśmy dokonać pewnych zmian i to nie tylko w szacie graficznej i formacie pisma. Zmienił się zespół redakcyjny a przede wszystkim w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, zadbaliśmy o utworzenie rady naukowej, zespołu recenzentów a także określiliśmy nową strukturę pisma. Nie byłoby tych działań gdyby nie wcześniejsza, wytrwała praca wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma, ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka. W imieniu redakcji "Saeculum Christianum" serdecznie dziękuję Księdzu Profesorowi, prosząc na przyszłość o wszelkie dobre rady i sugestie.

            Zapraszam do współpracy wszystkich, dla których  troska o przeszłość jest ważna a dzielenie się wynikami swoich badań wyrasta z naturalnej potrzeby dochodzenia do prawdy, co winno zawsze przyświecać człowiekowi nauki.

                                                                                           Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk